Θώμος Χρήστος

Συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε από το 1983 από τον πατέρα μου Θώμο Χ. Αθανάσιο το φοροτεχνικό και συμβουλευτικό γραφείο της οικογένειας Θώμου συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο, πολύπλοκο αλλά και συνάμα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Ο Χρήστος Α. Θώμος είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Master Thesis in Transfer Pricing).Ταυτόχρονα είναι μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ Τάξης.

Υπηρεσίες

Κείμενο

Found me on Social Media

Πληροφορίες